تصاویری از رنگ خون در خیابان‌های نیویورک!

منبع: برترین ها

34

1399/3/23

15:06


معترضان به نژادپرستی، خیابان‌های محله اقتصادی نیویورک را با رنگ خون آغشته کردند.

فرارو: معترضان به نژادپرستی، خیابان‌های محله اقتصادی نیویورک را با رنگ خون آغشته کردند.

تظاهرات‌کنندگان پلاکاردهایی با نوشته «دست پلیس نیویورک به خون آغتشته است» با خود حمل می‌کردند.

تصاویری از رنگ خون در خیابان‌های نیویورک!

مطالب مشابه


تصویری