آیا برد پیت و جنیفر آیستون دختر مخفی دارند؟

آیا برد پیت و جنیفر آیستون دختر مخفی دارند؟


منبع: آرگا

40

1399/3/23

15:06


برد پیت و جنیفر آنیستون زوج هنری هالیوودی هستند که گویا دختری مخفی نیز دارند این زوج در سال ۲۰۰۵ از یکدیگر جدا شده اند و این روزها خبر رابطه عاشقانه آن ها در فصای مجازی پیچیده است و موجب خوشحالی خیلی ها شده است.

آیا برد پیت و جنیفر آیستون دختر مخفی دارند؟

ازدواج این زوج تنها ۵ سال طول کشده است و گویا حاصل این ازدواج نیز یک دختر مخفی است که خیلی از آن بی خبر هستند این خبر موجب شده تا توجه خیلی از هواداران به این موضوع جلب شود همچنین موضوع طلاق مجدد جنیفر از همسر دومش این شایعه را ایجاد می کند که شاید این زوج بخواهند به یکدیگر باز گردند.

آیا برد پیت و جنیفر آیستون دختر مخفی دارند؟

آیا برد پیت و جنیفر آیستون دختر مخفی دارند؟

آیا برد پیت و جنیفر آیستون دختر مخفی دارند؟

آیا برد پیت و جنیفر آیستون دختر مخفی دارند؟

تصویری


ویدئو