جشن فارغ‌التحصیلی در محل مسابقات فرمول یک

جشن فارغ‌التحصیلی در محل مسابقات فرمول یک


منبع: برترین ها

127

1399/3/23

15:21


یکی از دبیرستان های بحرین جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان خود را با رعایت فاصله اجتماعی در محل برگزاری مسابقات اتومبیل‌رانی فرمول یک برگزار کرد.

فرارو: یکی از دبیرستان های بحرین جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان خود را با رعایت فاصله اجتماعی در محل برگزاری مسابقات اتومبیل‌رانی فرمول یک برگزار کرد.

جشن فارغ التحصیلی در محل مسابقات فرمول یک

جشن فارغ التحصیلی در محل مسابقات فرمول یک

جشن فارغ التحصیلی در محل مسابقات فرمول یک

جشن فارغ التحصیلی در محل مسابقات فرمول یک

جشن فارغ التحصیلی در محل مسابقات فرمول یک

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو