آموزش بازی تخته نرد + بازی تخته نرد آنلاین

آموزش بازی تخته نرد + بازی تخته نرد آنلاین


منبع: تالاب

120

1399/3/23

15:59


آموزش بازی تخته نرد + بازی تخته نرد آنلاین

آموزش بازی تخته نرد ،امروز راهنمای بازی تخته نرد را آماده کرده ایم که از پرطرفداترین بازی های مهره ای خصوصا در ایران می باشد. پیشینه این بازی به کشور هندوستان، سرزمین عجایب جهان و همچنین ایران باستان یا سرزمین پارس برمی گردد البته در روم باستان و مصر هم تخته نرد وجود داشته اما پیشینه اصلی این بازی مربوط به هندوستان می باشد. ملزومات این بازی شامل:

 

یک صفحه چوبی که شامل 24 خانه می باشد

15 مهره سفید به شکل دایره

15 مهره سیاه به شکل دایره

 

و دوعدد تاس است. مبنای این بازی جذاب به این صورت است که: هر کس بتواند زودتر مهره های خود را از صفحه بازی خارج کند، برنده می باشد. مهره ها در این بازی بر اساس عدد تاس حرکت می کنند.

 

البته این بازی به این سادگی ها هم نیست، بلکه دو طرف در حین بازی می توانند: مهره های یکدیگر را حذف کنند ( به اصلاح عامیانه بخورند ) یا راه یکدیگر را برای بیرون بردن مهره ها سد کنند، حرفه ای بودن در این بازی نیازمند محاسبات و هم چنین شانس بازیکن در عدد تاس او است.

 

سایت تخته نرد آنلاین شرط بندی

 

بازی تخته نرد چگونه انجام می شود؟

اجازه دهید اول از حرکت مهره ها شروع کنیم. در بازی تخته نرد مهره های بازیکنان می تواند در جهت عقربه های ساعت باشد، هم چنین اگر بازیکنان بخواهند می توان عکس جهت عقربه های ساعت نیز مهره ها را حرکت داد، نکته ای که در حرکت دادن مهرها وجود دارد این است که: مهره های حریف شما همیشه بر خلاف شما حرکت می کند. اگر شما در جهت عقربه های ساعت حرکت کنید حریف عکس آن حرکت خواهد کرد.

 

بازی با انداختن تاس شروع می شود، معمولا کسی که عدد بیشتری بیاورد حرکت را آغاز می کند، اما عدد کمتر هم می تواند ملاک آغاز باشد و این به قرار اولیه حریفان بستگی دارد که عدد بیشتر برنده باشد یا عدد کمتر، با انداختن تاس بازی آغاز می شود و هر کس زودتر مهره های خود را خارج کرد برنده می باشد.

 

برخی قوانین بازی تخته نرد شرطی آنلاین

در خانه بسته باید بیشتر از 2 مهره وجود داشته باشد، بودن یک مهره در یک خانه دلیل بر بسته بودن آن نیست.

می توانید یک مهره را براساس مجموع عدد 2 تاس خودتان حرکت دهید یا اینکه دو مهره را بر اساس عدد هرکدام از 2 تاس خود حرکت دهید.

 

آموزش بازی تخته نرد

معتبرترین سایت بازی تخته نرد شرطی

 

فقط مهره های همرنگ می توانند در یک خانه روی هم قرار بگیرند، چنانچه مسیر حرکت مهره ای کاملا بسته باشد، شما باید مهره دیگری را حرکت دهید.

اگر تاس شما جفت بیاید یعنی 2 عدد یکسان، شما می توانید دوباره تاس بیاندازید و چهار حرکت انجام دهید.

 

برخی اصطلاحات در بازی تخته نرد

داو دادن: داو دادن یعنی این که شما از برنده بودن خود مطمئن هستید و در این صورت می توانید قبل از ریختن تاس دو پیشنهاد به حریف بدهید، اول اینکه قبول کند که باخته است، و دوم این که ادامه دهد اما امتیازات دوبرابر حساب شوند، داو دادن اختیاری است.

 

اگر حریف داو شما را رد کند یعنی باخت را قبول کرده و بازی باید از نو شروع شود اما اگر داو شما را قبول کرد بازی هم چنان ادامه پیدا می کند و امتیازات هم 2 برابر محسوب می شوند.

 

خب حالا وقتی حریف پیشنهاد داو شما را قبول کرد، شما تاس داو را که کمی از تاس معمولی بزرگتر است را روی دوعدد قرار می دهید مثلا: 4 و 1 و این تاس ها را به حریف می دهید.

 

آموزش بازی تخته نرد

بهترین سایت شرط بندی بازی تخته نرد

 

این جا باز هم یک داو می تواند وجود داشته باشد که به این صورت است: اگر حریف پیش بینی کند که توان شکست دادن شما را دارد می تواند روی داو شما پیشنهاد یک داو دیگر را بدهد، حال اگر شما پیشنهاد او را رد کنید، 2 امتیاز از دست می دهید اما اگر پیشنهاد داو او روی تاس داو را قبول کنید آن وقت، امتیاز بر روی عدد 4 محاسبه می شود! به همین خاطر در ابتدا نیز گفتیم که: این بازی مستلزم محاسبات بر اساس تجربه و هم چنین شانس می باشد.

 

مارس:

اگر پیش از خارج شدن حتی یک مهره از مهره های حریف تان، شما تمام مهره های خود را از بازی خارج کنید، اصطلاحاٌ حریف تان را مارس کرده اید. در صورت مارس کردن حریف 2 امتیاز به شما تعلق می گیرد. در صورتی که حریف حتی اگر یکی از مهره های خود را از زمین بازی خارج کرده باشد، شما تنها 1 امتیاز دریافت می کنید.

 

مارس سیاه یا مارس اکبر:

اگر شما قبل از خارج شدن حتی یک مهره از مهرهای حریف تان تمام مهره های خود را از زمین بازی خارج کنید و حریف یک مهره یا بیشتر از یک مهره را در زمین شما داشته باشد، حریف شما مارس سیاه شده و در این شما صورت 3 امتیاز دریافت می کنید.

مطالب مشابه