تصویر دیده نشده از سردار سلیمانی در زورخانه

منبع: برترین ها

56

1399/3/23

16:55


برخی زوایای پنهان یا کمتر دیده‌ شده زندگی و فعالیت‌های شهید سپهبد حاج «قاسم سلیمانی» وجود دارد که هنوز کسی از آنها با خبر نیست.

خبرگزاری فارس: سابقه ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای، از آن زوایای پنهان یا کمتر دیده‌ شده زندگی و فعالیت‌های شهید سپهبد حاج «قاسم سلیمانی» است.

تصویر دیده نشده از سردار سلیمانی در زورخانه

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو