2362 مبتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شد

36

1399/3/23

17:01


سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 2362 مبتلای جدید به ویروس کرونا ظرف 24 ساعت گذشته خبر داد.

2362 مبتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شد

به گزارش بهداشت نیوز:  لاری سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی2362 مبتلای جدید به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد.

تصویری


ویدئو