کنایه سلحشوری به عزاداری‌ها برای جورج فلوید

منبع: برترین ها

75

1399/3/23

20:33


‏اگر عزاداری‌ها برای جرج فلوید تمام شد، کمی هم به فکر آن جانباز و کارگر و دخترانی باشید که از سر فقر و نداری، خودکشی و خودسوزی می‌کنند.

برترین‌ها: پروانه سلحشوری نماینده سابق مجلس در توئیتر خود نوشت: ‏اگر عزاداری‌ها برای جرج فلوید تمام شد، کمی هم به فکر آن جانباز و کارگر و دخترانی باشید که از سر فقر و نداری، خودکشی و خودسوزی می‌کنند. کجاست مسئولی شرمنده و یا پاسخگو در برابر مردم ایران؟؟!!

کنایه سلحشوری به عزاداری‌ها برای جورج فلوید

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو