شیوه آغاز سال تحصیلی جدید بلاتکلیف است

منبع: برترین ها

100

1399/3/23

20:47


هنوز تصمیمی برای تعیین تکلیف وضع کلاس های دانشجویان در آغاز سال تحصیلی، یعنی مهرماه، گرفته نشده است.

برترین‌ها: هنوز تصمیمی برای تعیین تکلیف وضع کلاس های دانشجویان در آغاز سال تحصیلی، یعنی مهرماه، گرفته نشده است.

شیوه آغاز سال تحصیلی جدید بلاتکلیف است

مطالب مشابه