رائفی‌پور: چرا رشوه گرفتن قاضی را در بوق می‌کنید

منبع: برترین ها

80

1399/3/23

23:05


علی اکبر رائفی‌پور تئوریسین اصولگرا در صفحه توئیتر از برخی سیاه نمایی‌ها انتقاد کرد.

برترین‌ها: علی اکبر رائفی‌پور تئوریسین اصولگرا در صفحه توئیتر خود نوشت: 

‏برخی دوست دارند مانند مگس فقط بر روی زخم ها بنشینند و همراستا با رسانه های معاند و در زمین آنها بازی کنند
خبر رشوه گرفتن فلان قاضی را در بوق و کرنا می کنند اما خبر مخالفت ناخدا های شریف و شجاع ایرانی با رشوه و پیشنهاد های وسوسه کننده امریکایی ها را بایکوت می کنند.

رائفی‌پور: چرا رشوه گرفتن قاضی را در بوق می‌کنید

مطالب مشابه