مدل دستکش بافتنی ۲۰۱۷ + آموزش بافت جدیدترین مدل دستکش بافتنی ۹۶

مدل دستکش بافتنی ۲۰۱۷ + آموزش بافت جدیدترین مدل دستکش بافتنی ۹۶


منبع: روزگار

621

1399/3/25

12:32


مدل دستکش بافتنی ۲۰۱۷ + آموزش بافت جدیدترین مدل دستکش بافتنی ۹۶

جدیدترین مدل دستکش بافتنی ۲۰۱۷ و  آموزش بافت جدیدترین مدل دستکش بافتنی ۹۶

انواع مجموعه مدل لباس زنانه شیک و جدید

پیشنهاد مدل لباس زنانه های جدید و شیک برای سال ۲۰۱۷ و ۹۶ می باشد

همراه با مدل های جدید مقالات زیبایی در ضمینه  سلامت , سبک زندگی , روانشناسی و… قرار میدهیم

 

مدل دستکش بافتنی 2017 ، مدل دستکش بافتنی 96، مدل دستکش بافتنی

آموزش بافت دستکش یا ساق دست
آموزش دستکش یا ساق دست:

 

مدل دستکش بافتنی 2017 ، مدل دستکش بافتنی 96، مدل دستکش بافتنی


۳۴ دانه سر میندازیم و ۴ سانیمتر کشباف میبافیم(۲دانه از زیر ۲ دانه از رو)
بعد از کشباف ۱۴ دانه اول هر رج از رو ( این ۱۴ دانه و ۱۴ دانه آخر رو میتونین هر مدلی دوست دارین ببافین که من در اینجا بافت جودانه بافتم ) ۶ دانه وسط را ساده میبافیم(یه رجاز زیر یه رج از رو) ۱۴ دانه اخر هم همه از رو (در هر دو طرف) ۶ رج به همین ترتیب میبافیم.

 

مدل دستکش بافتنی 2017 ، مدل دستکش بافتنی 96، مدل دستکش بافتنی


در رج هفتم به دانه های وسط که می رسیم ۳ دانه اول را از میل خارج کرده و جایش را با ۳ دانه بعد عوض میکنیم و همان بافت ساده طبق رجهای قبل ادامه میدهیم که به این ترتیب مدل مارپیچ درست میشود.

 

مدل دستکش بافتنی 2017 ، مدل دستکش بافتنی 96، مدل دستکش بافتنی


فاصله بین پیچها سلیقه ای است ولی در این مدل فاصله ها ۵ سانتی متر است ( من فاصله ۲ سانت پیچهام رو عوض کردم ) به همین ترتیب بافتها را تا جایی که میخواهید اندازه بلندی ساق باشد ادامه دهیدکه در این مدل ۱۸ سانتی متر بافته شده و در ادامه یک رج قبل از کشباف انتهایی  دریچه شصت را    می اندازیم به این ترتیب که ۳ دانه که بافتیم ۹ دانه کور میکنیم۱ دانه از رو میبافیم  6دانه ساده و ۱۴دانه از رو میبافیم.

 

مدل دستکش بافتنی 2017 ، مدل دستکش بافتنی 96، مدل دستکش بافتنی


در رج بعد به دانه های کور کرده که میرسیم ۹ دانه سر می اندازیم و ادامه رج را میبافیم.
در رج بعد کشباف را به همان طریق ۲ دانه از زیر ۲ دانه از رو میبافیم به طول ۲ سانتی متر و در اخر دانه ها را کور میکنیم و دو طرف کار را به وسیلقه قلاب یا سوزن به هم وصل میکنیم.

 

مدل دستکش بافتنی 2017 ، مدل دستکش بافتنی 96، مدل دستکش بافتنی


نکته:همه مارپیچها را از روی بافت انجام میدهیم (و همینطور کور کردن برای جای شست را).
اگر فکر میکنید برای دستهای شما ۳۴ دانه کم یا زیاد است به تعداد مساوی به ۱۴ دانه اول و اخر اضافه یا کم میکنیم .

 

مدل دستکش بافتنی 2017 ، مدل دستکش بافتنی 96، مدل دستکش بافتنی


توجه داشته باشید دریچه های دست چپ و راست بلعکس هم است و یکی از سمت اول کار کور میشود و دیگری از قسمت اخر کار.

 

مدل دستکش بافتنی 2017 ، مدل دستکش بافتنی 96، مدل دستکش بافتنی

مدل لباس ,مدل دستکش بافتنی ۲۰۱۷ ,مدل پیراهن کوتاه 201 , مدل دستکش بافتنی ۹۶

مدل دستکش بافتنی 2017 ، مدل دستکش بافتنی 96، مدل دستکش بافتنی

مدل لباس ,مدل دستکش بافتنی ۲۰۱۷ ,مدل پیراهن کوتاه 201 , مدل دستکش بافتنی ۹۶

مدل دستکش بافتنی 2017 ، مدل دستکش بافتنی 96، مدل دستکش بافتنی

مدل لباس ,مدل دستکش بافتنی ۲۰۱۷ ,مدل پیراهن کوتاه 201 , مدل دستکش بافتنی ۹۶

مدل دستکش بافتنی 2017 ، مدل دستکش بافتنی 96، مدل دستکش بافتنی

مدل لباس ,مدل دستکش بافتنی ۲۰۱۷ ,مدل پیراهن کوتاه 201 , مدل دستکش بافتنی ۹۶

مدل دستکش بافتنی 2017 ، مدل دستکش بافتنی 96، مدل دستکش بافتنی

مدل لباس ,مدل دستکش بافتنی ۲۰۱۷ ,مدل پیراهن کوتاه 201 , مدل دستکش بافتنی ۹۶

مدل دستکش بافتنی 2017 ، مدل دستکش بافتنی 96، مدل دستکش بافتنی

مدل لباس ,مدل دستکش بافتنی ۲۰۱۷ ,مدل پیراهن کوتاه 201 , مدل دستکش بافتنی ۹۶

مدل دستکش بافتنی 2017 ، مدل دستکش بافتنی 96، مدل دستکش بافتنی

مدل لباس ,مدل دستکش بافتنی ۲۰۱۷ ,مدل پیراهن کوتاه 201 , مدل دستکش بافتنی ۹۶

مدل دستکش بافتنی 2017 ، مدل دستکش بافتنی 96، مدل دستکش بافتنی

مدل دستکش بافتنی

لینک کوتاه این مطلب: http://bia2safa.net/goto/web/url/1711586

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو