مقاومت فیل برابر حمله ۱۱ شیر گرسنه

منبع: برترین ها

13

1399/4/10

00:41


حمله ۱۱ شیرگرسنه به یک فیل در آفریقا و مقاومت فیل جوان را ببینید.

خبرآنلاین: حمله ۱۱ شیرگرسنه به یک فیل در آفریقا و مقاومت فیل جوان را ببینید.

مقاومت فیل برابر حمله ۱۱ شیر گرسنه

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو