تصادف زنجیره‌ای ۱۱ خودرو در جاده شیراز - اصفهان

منبع: برترین ها

7

1399/4/10

08:29


ویدئویی از تصادف زنجیره‌ای ۱۱ خودرو در جاده شیراز - اصفهان به علت آتش زدن کاه و کلش مزارع را ببینید.

برترین‌ها: ویدئویی از تصادف زنجیره‌ای ۱۱ خودرو در جاده شیراز - اصفهان به علت آتش زدن کاه و کلش مزارع را ببینید.

تصادف زنجیره‌ای ۱۱ خودرو در جاده شیراز - اصفهان

تصویری


ویدئو