سفر‌های تابستانی، یکی از علل افزایش ابتلا به کرونا

منبع: برترین ها

11

1399/4/10

09:58


فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران: سهم سفرهایی که خردادماه انجام شد، در افزایش ابتلا چشمگیر است.

برترین‌ها: فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران: سهم سفرهایی که خردادماه انجام شد، در افزایش ابتلا چشمگیر است.

سفر‌های تابستانی، یکی از علل افزایش ابتلا به کرونا

تصویری


ویدئو