تصویری از ماسک‌زدن رهبر انقلاب در جلسات کاری

منبع: برترین ها

6

1399/4/10

20:56


رهبر انقلاب دو روز پیش از مسئولینی که در اجتماعات ماسک نمی زنند و باعث کم‌توجهی جامعه به دستورات بهداشتی میشوند، گله کرده بودند.

برترین‌ها: رهبر انقلاب دو روز پیش از مسئولینی که در اجتماعات ماسک نمی زنند و باعث کم‌توجهی جامعه به دستورات بهداشتی میشوند، گله کرده بودند.

تصویری از ماسک‌زدن رهبر انقلاب در جلسات کاری

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو