محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در نشست مجازی شورای امنیت بر ضرورت ایستادگی در برابر یکجانبه‌گرایی آمریکا تأکید کرد و هشدار داد که در صورت تسلیم شورای امنیت در برابر این یکجانبه‌گرایی، یک نسل عقبگرد در حاکمیت قانون رخ خواهد داد.

تکمیل می‌شود...