آتش‌سوزی گندم‌زار منجر به آتش گرفتن پژوپارس شد + عکس

آتش‌سوزی گندم‌زار منجر به آتش گرفتن پژوپارس شد + عکس


5

1399/4/10

22:39


به‌دنبال آتش‌سوزی قسمتی از یک مزرعه گندم، یک دستگاه خودروی سواری پژو، پارک شده در مجاورت مزرعه گندم، در جاده‌ی خاوران دچار آتش‌سوزی شد.

آتش‌سوزی گندم‌زار منجر به آتش گرفتن پژوپارس شد + عکس

آتش‌سوزی گندم‌زار منجر به آتش گرفتن پژوپارس شد + عکس

آتش‌سوزی گندم‌زار منجر به آتش گرفتن پژوپارس شد + عکس

آتش‌سوزی گندم‌زار منجر به آتش گرفتن پژوپارس شد + عکس

 

تصویری


ویدئو