خوش و بش روحانی و رئیسی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی + عکس

خوش و بش روحانی و رئیسی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی + عکس


5

1399/4/10

22:39


جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۰ تیر ماه به ریاست حسن روحانی، رییس جمهوری و سید ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه و دیگر اعضای این شورا در محل ساختمان نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

خوش و بش روحانی و رئیسی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی + عکس

خوش و بش روحانی و رئیسی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی + عکس

خوش و بش روحانی و رئیسی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی + عکس

خوش و بش روحانی و رئیسی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی + عکس

خوش و بش روحانی و رئیسی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی + عکس

خوش و بش روحانی و رئیسی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی + عکس

خوش و بش روحانی و رئیسی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی + عکس

خوش و بش روحانی و رئیسی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی + عکس

منبع: ایسنا

تصویری


ویدئو