گلایه دامداران و کشاورزان مقابل نمایندگان مجلس + عکس

گلایه دامداران و کشاورزان مقابل نمایندگان مجلس + عکس


6

1399/4/10

22:39


سید علی یزدی‌خواه و مجتبی توانگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حسین توکلی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری صبح امروز ۱۰ تیر ماه، از بعضی مناطق شهرستان ری بازدید و پس از آن طی جلسه ای به مشکلات و گلایه های دامداران و کشاورزان آن منطقه رسیدگی کردند.

گلایه دامداران و کشاورزان مقابل نمایندگان مجلس + عکس

گلایه دامداران و کشاورزان مقابل نمایندگان مجلس + عکس

گلایه دامداران و کشاورزان مقابل نمایندگان مجلس + عکس

گلایه دامداران و کشاورزان مقابل نمایندگان مجلس + عکس

گلایه دامداران و کشاورزان مقابل نمایندگان مجلس + عکس

گلایه دامداران و کشاورزان مقابل نمایندگان مجلس + عکس

گلایه دامداران و کشاورزان مقابل نمایندگان مجلس + عکس

گلایه دامداران و کشاورزان مقابل نمایندگان مجلس + عکس

گلایه دامداران و کشاورزان مقابل نمایندگان مجلس + عکس

گلایه دامداران و کشاورزان مقابل نمایندگان مجلس + عکس

گلایه دامداران و کشاورزان مقابل نمایندگان مجلس + عکس

منبع: تسنیم

تصویری


ویدئو