علت انفجار در کلینیک شمال تهران مشخص شد؟

منبع: برترین ها

6

1399/4/10

22:43


معاون استانداری تهران گفت: نشت گاز علت آتش‌سوزی در مرکز درمانی سینا در خیابان شریعتی (در شمال تهران) بود.

برترین‌ها: معاون استانداری تهران گفت: نشت گاز علت آتش‌سوزی در مرکز درمانی سینا در خیابان شریعتی (در شمال تهران) بود.

علت انفجار در کلینیک شمال تهران مشخص شد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو