صحنه های دلخراش از محل آتش‌سوزی در خیابان شریعتی + عکس

صحنه های دلخراش از محل آتش‌سوزی در خیابان شریعتی + عکس


7

1399/4/10

23:40


عکسهای جدید از حادثه کلینیک درمانی در شمال تهران: مصدومیت یک آتش نشان /نجات بیماران بستری شده در کلینیک

صحنه های دلخراش از محل آتش‌سوزی در خیابان شریعتی + عکس

صحنه های دلخراش از محل آتش‌سوزی در خیابان شریعتی + عکس

صحنه های دلخراش از محل آتش‌سوزی در خیابان شریعتی + عکس

صحنه های دلخراش از محل آتش‌سوزی در خیابان شریعتی + عکس

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

تصویری


ویدئو