تجمع مردم و بازماندگان افراد مصدوم و کشته‌ شده در انفجار کلینیک سینا + فیلم

9

1399/4/11

00:41


تجمع مردم و بازماندگان افراد مصدوم و کشته‌ شده در انفجار کلینیک سینا اطهر در کنار محل حادثه

تجمع مردم و بازماندگان افراد مصدوم و کشته‌ شده در انفجار کلینیک سینا + فیلم

منبع: برنا

تصویری


ویدئو