نقل قول ظریف از مصدق، دل توئیتری‌ها را بُرد

نقل قول ظریف از مصدق، دل توئیتری‌ها را بُرد


منبع: برترین ها

4

1399/4/11

02:53


محمدجواد ظریف سه‌شنبه شب در نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد روند اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ سخنرانی کرد.

برترین‌ها: محمدجواد ظریف سه‌شنبه شب در نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد روند اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ سخنرانی کرد.

این سخنرانی که حمایت تقریبی تمامی اعضای شورای امنیت منهای آمریکا در حفظ برجام را به همراه داشت با واکنش مثبت کاربران توئیتر همراه بود.

برخی از این واکنش ها را مرور می کنیم.

کاربران توئیتر، ظریف را به مصدق زمانه تشبیه کردند

کاربران توئیتر، ظریف را به مصدق زمانه تشبیه کردند

کاربران توئیتر، ظریف را به مصدق زمانه تشبیه کردند

کاربران توئیتر، ظریف را به مصدق زمانه تشبیه کردند

کاربران توئیتر، ظریف را به مصدق زمانه تشبیه کردند

کاربران توئیتر، ظریف را به مصدق زمانه تشبیه کردند

کاربران توئیتر، ظریف را به مصدق زمانه تشبیه کردند

کاربران توئیتر، ظریف را به مصدق زمانه تشبیه کردند

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو