دکتر ۷۰ساله مصری، قسم‌خورده برای خدمت به فقرا

منبع: برترین ها

12

1399/4/11

10:30


دکتر محمد مشالی ۷۰ سال دارد. او هر روز با کمری خمیده و ظاهری ساده تا ۵۰ بیمار را ویزیت می‌کند. می‌گوید به عشق خدمت به بیماران فقیر حرفه پزشکی را انتخاب کرده و ۴۴ سال است که از این انتخاب پشیمان نیست

برترین‌ها: دکتر محمد مشالی ۷۰ سال دارد. او هر روز با کمری خمیده و ظاهری ساده تا ۵۰ بیمار را ویزیت می‌کند. می‌گوید به عشق خدمت به بیماران فقیر حرفه پزشکی را انتخاب کرده و ۴۴ سال است که از این انتخاب پشیمان نیست.

دکتر ۷۰ساله مصری، قسم‌خورده برای خدمت به فقرا

تصویری


ویدئو