حال ابر بدهکار بانکی بیرون از جلسه دادگاه + عکس

6

1399/4/11

11:07


حضور دانیال زاده ابر بدهکار بانکی در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

حال ابر بدهکار بانکی بیرون از جلسه دادگاه + عکس

حال ابر بدهکار بانکی بیرون از جلسه دادگاه + عکس

منبع: میزان

تصویری


ویدئو