پوشش واکسیناسیون با ورود کرونا در کشور کاهش یافت

5

1399/4/11

13:10


پوشش واکسیناسیون با ورود کرونا در کشور کاهش یافت

سلامت نیوز:رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، گفت: از ابتدای بحران کرونا پوشش واکسیناسیون در سطح کشور تقریبا ۵ درصد کاهش پیدا کرده است.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، سید محسن زهرایی، با اشاره به کاهش پوشش واکسیناسیون در کشور، افزود: اگر دامنه پوشش تقویت نگردد منجر به از دست دادن درصدی از دستاورد ها در حوزه واکسیناسیون خواهد شد.


رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، اظهار داشت: اطلاع رسانی گسترده در سطح جامعه و بهره مندی از ابزارهای مدیریتی و قابلیت های سامانه سیب یکی از مهم ترین راهکارهای پایش وضعیت واکسیناسیون است.


وی افزود: همکاران ما باید دنبال جمعیت تحت پوشش جهت واکسینه نمودن باشند و در عین انجام واکسیناسیون حتما فعالیت ها را در سامانه سیب نیز ثبت نمایند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو