مداومت بر انجام تست کرونا می‌تواند به جلوگیری از شیوع آن کمکی بکند؟

9

1399/4/11

13:13


اجتماعاتی مانند دانشگاه‌ها مکان‌هایی هستند که ابتلا به کووید 19 به سرعت از کنترل خارج می‌شود. این جاست که انجام مکرر تست‌های هر چند نادقیق و ساده از جمعیت زیاد افراد، بیشتر از انجام تست‌های دقیق کرونا در پیشگیری از ابتلا تاثیرگذار است.

مداومت بر انجام تست کرونا می‌تواند به جلوگیری از شیوع آن کمکی بکند؟

به گزارش بهداشت نیوز، تست‌هایی که بر اساس تکنیک‌های دقیق و پیشرفته تشخیص کرونا انجام می‌شود پرهزینه و جواب دهی طولانی است. بر این اساس دکترمایکل مینا و همکارش در دانشگاه پزشکی هاروارد در بوستون ایالت ماساچوست برای سنجش اهمیت دقت تست کرونا، تاثیر تست کردن افراد زیاد را مورد بررسی قرار دادند.

محققان دریافتند که تحت نظر داشتن و تست کردن هفتگی افراد همراه با جداسازی موارد مبتلا، در کاهش شیوع کروناویروس نقش خواهد داشت هر چند که روش‌های تست افراد از نوع دقیق و تشخیص قطعی نباشد. برعکس اگر تست‌های سنجش کرونا هر 14 روز انجام شود تعداد افراد مبتلا را آنقدر افزایش می‌دهد که گویی هیچگونه تستی انجام نشده است.

این نتایج هنوز در تحقیق دیگری مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

تصویری


ویدئو