برداشت پسته وحشی در استان گلستان + عکسها

برداشت پسته وحشی در استان گلستان + عکسها


منبع: همگردی

3

1399/6/27

15:28


ارتفاعات شهرستان مراوه تپه در استان گلستان به علت شرایط آب و هوایی خاص، زمستان های بسیار سرد و تابستان های گرم دارد و زیستگاه طبیعی مناسبی برای رشد درختان پسته به وجود آورده است. هر سال با آغاز فصل برداشت پسته، کوه های منطقه از قرق خارج شده و مردم می توانند پسته را برداشت کنند. برداشت پسته در قالب تعاونی به مردم محروم روستاهای مجاور واگذار می شود. یکی از مشکلات موجود، برداشت زودهنگام پسته در این منطقه است که باعث کند شدن تکثیر درختان می شود. قاچاق پسته توسط افراد سود جو و خارج کردن آن از مبادی غیر قانونی، همچنین قیمت گذاری های نامتعارف توسط آنها یکی دیگر از دلایلی است که باعث شده مردم منطقه از منافع حاصل از این محصول بی بهره باشند.

برداشت پسته وحشی در استان گلستان + عکسها

برداشت پسته وحشی در استان گلستان + عکسها

برداشت پسته وحشی در استان گلستان + عکسها

برداشت پسته وحشی در استان گلستان + عکسها

برداشت پسته وحشی در استان گلستان + عکسها

برداشت پسته وحشی در استان گلستان + عکسها

برداشت پسته وحشی در استان گلستان + عکسها

برداشت پسته وحشی در استان گلستان + عکسها

برداشت پسته وحشی در استان گلستان + عکسها

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو