ژست های صمیمی نمایندگان با ماسک در صحن علنی مجلس + عکس

ژست های صمیمی نمایندگان با ماسک در صحن علنی مجلس + عکس


7

1399/7/7

00:07


در حاشیه جلسه علنی ۶ مهر ۹۹ مجلس شورای اسلامی

ژست های صمیمی نمایندگان با ماسک در صحن علنی مجلس + عکس

ژست های صمیمی نمایندگان با ماسک در صحن علنی مجلس + عکس

ژست های صمیمی نمایندگان با ماسک در صحن علنی مجلس + عکس

ژست های صمیمی نمایندگان با ماسک در صحن علنی مجلس + عکس

ژست های صمیمی نمایندگان با ماسک در صحن علنی مجلس + عکس

منبع: مهر

تصویری


ویدئو