تصویر کروبی پس از سال‌ها روی جلد روزنامه رفت

منبع: برترین ها

12

1399/7/7

01:09


‏روزنامه اعتماد در شماره امروز خود گزارشی اختصاصی از آخرین وضعیت شیخ مهدی کروبی را پس از عمل جراحی مهره کمر منتشر کرده است.

‏برترین‌ها: روزنامه اعتماد در شماره امروز خود گزارشی اختصاصی از آخرین وضعیت شیخ مهدی کروبی را پس از عمل جراحی مهره کمر منتشر کرده.

این روزنامه پس از حدود 10 سال عکس این سیاستمدار را روی جلد برده است.

شیخ به گفته خانم فاطمه کروبی همسرش روی تخت بیمارستان به همسر و فرزندش روحیه نیز می داده.

تصویر کروبی پس از سال‌ها روی جلد روزنامه رفت

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو