لحظه انهدام بالگرد آذربایجان توسط ارمنستان

منبع: برترین ها

27

1399/7/8

18:18


رسانه‌های ارمنستانی با انتشار ویدئویی، از سرنگونی یک فروند بالگرد متعلق جمهوری آذربایجان خبر دادند.

جام جم: رسانه‌های ارمنستانی با انتشار ویدئویی، از سرنگونی یک فروند بالگرد متعلق جمهوری آذربایجان خبر دادند.

لحظه انهدام بالگرد آذربایجان توسط ارمنستان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو