تصاویری جالب از خط تولید واکسن روسی کرونا

تصاویری جالب از خط تولید واکسن روسی کرونا


7

1399/7/20

23:09


این واکسن "اسپوتنیک وی" نامگذاری شده و تمام آزمایش‌های لازم را پشت سر گذاشته است، واکسن روسی بر پایه شاخه آدنوویروس توسط وزارت بهداشت روسیه در تاریخ ۱۱ اوت به ثبت رسید و اولین واکسن ثبت شده ضد کووید در بازار است.

تصاویری جالب از خط تولید واکسن روسی کرونا

به گزارش بهداشت نیوز، تصاویری از تولید واکسن روسی کرونا در کارخانه داروسازی " بینوفارم" را مشاهده می‌کنید.

این واکسن "اسپوتنیک وی" نامگذاری شده و تمام آزمایش‌های لازم را پشت سر گذاشته است، واکسن روسی بر پایه شاخه آدنوویروس توسط وزارت بهداشت روسیه در تاریخ ۱۱ اوت به ثبت رسید و اولین واکسن ثبت شده ضد کووید در بازار است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  •  
  •  
  • خط تولید واکسن روسی کرونا

  •  
  •  
  •  
  • خط تولید واکسن روسی کرونا

  •  
  •  
  •  
  • خط تولید واکسن روسی کرونا

  •  
  •  
  •  
  • خط تولید واکسن روسی کرونا

  •  
  •  
  •  
  • خط تولید واکسن روسی کرونا

  •  
  •  
  •  
  • خط تولید واکسن روسی کرونا

  •  
  •  
  •  
  • خط تولید واکسن روسی کرونا

  •  
  •  
  •  
  • خط تولید واکسن روسی کرونا

  •  
  •  
  •  
  • خط تولید واکسن روسی کرونا

  •  
  •  
  •  
  • خط تولید واکسن روسی کرونا

  •  
  •  
  •  
  • خط تولید واکسن روسی کرونا

  •  
  •  
  •  
  • خط تولید واکسن روسی کرونا

  •  
  •  
  •  
  • خط تولید واکسن روسی کرونا

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو