کنایه رشیدپور به میزان یارانه و جریمه کرونا+تصویر

5

1399/7/20

23:09


رشیدپور نوشت: ‏یارانه چهل و پنج هزار تومان است و حداقل جریمه ماسک نزدن پنجاه هزار تومان. یعنی چطور می‌خواهید جریمه را از یارانه کم کنید؟!

کنایه رشیدپور به میزان یارانه و جریمه کرونا+تصویر

به گزارش بهداشت نیوز، رشیدپور نوشت: ‏یارانه چهل و پنج هزار تومان است و حداقل جریمه ماسک نزدن پنجاه هزار تومان. یعنی چطور می‌خواهید جریمه را از یارانه کم کنید؟!

برترین‌ها: رضا رشیدپور، مجری تلویزیونی به میزان جریمه ماسک نزدن کنایه زد.
 
وی در این باره نوشت: 
 
‏یارانه چهل و پنج هزار تومان است و حداقل جریمه ماسک نزدن پنجاه هزار تومان. یعنی چطور می‌خواهید جریمه را از یارانه کم کنید؟!
 

کنایه رشیدپور به میزان یارانه و جریمه کرونا+تصویر

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو