انتقاد کاربران از بی‌اعتنایی فرهنگستان به فوت شجریان

منبع: برترین ها

3

1399/7/20

23:13


محمدرضا شجریان، استاد آواز ایران روز پنج شنبه در سن 80 سالگی بر اثر سرطان فوت کرد و جامعه هنری کشور را عزادار کرد.

برترین‌ها: محمدرضا شجریان روز پنج شنبه در سن 80 سالگی بر اثر سرطان فوت کرد و جامعه هنری کشور را عزادار کرد.

بعد از درگذشت این استاد آواز ایران پیام های تسلیت از سوی افراد مختلف اعم از فرهنگی و سیاسی در داخل و خارج از کشور صادر شد و فوت وی را تسلیت گفتند. سکوت «فرهنگستان زبان و ادب فارسی» در قبال درگذشت یکی از برجسته‌ترین مروّجان زبان و ادب فارسی هم مایۀ شگفتی است و هم نیست!

این اقدام واکنش کاربران توئیتری را به همراه داشت. انتقاد این کاربران بیشتر به سمت مدیریت فرهنگستان که بر عهده حداد عادل می باشد، بود.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو