انتقاد از بی‌اعتنایی فرهنگستان به درگذشت شجریان

منبع: برترین ها

5

1399/7/20

23:16


محمدرضا شجریان، استاد آواز ایران روز پنج شنبه در سن 80 سالگی بر اثر سرطان فوت کرد و جامعه هنری کشور را عزادار کرد.

برترین‌ها: محمدرضا شجریان روز پنج شنبه در سن 80 سالگی بر اثر سرطان فوت کرد و جامعه هنری کشور را عزادار کرد.

بعد از درگذشت این استاد آواز ایران پیام های تسلیت از سوی افراد مختلف اعم از فرهنگی و سیاسی در داخل و خارج از کشور صادر شد و فوت وی را تسلیت گفتند. سکوت «فرهنگستان زبان و ادب فارسی» در قبال درگذشت یکی از برجسته‌ترین مروّجان زبان و ادب فارسی هم مایۀ شگفتی است و هم نیست!

این اقدام واکنش کاربران توئیتری را به همراه داشت. انتقاد این کاربران بیشتر به سمت مدیریت فرهنگستان که بر عهده حداد عادل می باشد، بود.

انتقاد از بی‌اعتنایی فرهنگستان به درگذشت شجریان

انتقاد کاربران از بی‌اعتنایی فرهنگستان به فوت شجریان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو