ترور سرهنگی که در قتل خاشقچی دست داشت

منبع: برترین ها

9

1399/7/24

00:40


سرهنگ نایف الاسیری یکی از افراد دخیل در قتل جمال خاشقچی (روزنامه نگار سعودی) در ترکیه ترور شد.

فرارو: سرهنگ نایف الاسیری یکی از افراد دخیل در قتل جمال خاشقچی (روزنامه نگار سعودی) در ترکیه ترور شد.

ترور سرهنگی که در قتل خاشقچی دست داشت

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو