نمایی زیبا از باغ سیب + تصویر

منبع: همگردی

3

1399/7/24

08:31


برداشت سیب از باغات در "شاندونگ" چین

گتی ایمجز

نمایی زیبا از باغ سیب + تصویر

تصویری


ویدئو