بازگشایی ماچو پیکچو فقط برای یک توریست + عکس

بازگشایی ماچو پیکچو فقط برای یک توریست + عکس


3

1399/7/24

10:03


شهر توریستی ماچو پیکچو در پرو برای یک توریست ژاپنی که از ماه مارس منتظر این سفر بود، باز شد.

بازگشایی ماچو پیکچو فقط برای یک توریست + عکس

بازگشایی ماچو پیکچو فقط برای یک توریست + عکس

بازگشایی ماچو پیکچو فقط برای یک توریست + عکس

بازگشایی ماچو پیکچو فقط برای یک توریست + عکس

بازگشایی ماچو پیکچو فقط برای یک توریست + عکس

بازگشایی ماچو پیکچو فقط برای یک توریست + عکس

بازگشایی ماچو پیکچو فقط برای یک توریست + عکس

 

تصویری


ویدئو