افشاگری جدید محمود قربانی از گوگوش و بهروز وثوقی و پوری بنایی

منبع: ساتین

6

1399/7/24

10:33


محمود قربانی همسر اول خواننده  فائقه آتشین ملقب به گوگوش ادعایی مبنی بر سو استفاده مالی بهروزوثوقی و همینطور کارگردان مطرح سینمای ایران می کند و همچنین از داریوش و شهره نیز می گوید و بنابر ادعا محمودقربانی خیلی از این مطالب را اولین بار است که می گوید و پسر گوگوش کامبیز را بعنوان شاهد و مطلع نام می برد . . .

همسر محمود قربانی همسر گوگوش همسر پوری بنایی همسر بهروز وثوقی مصاحبه محمود قربانی محمود قربانی و شهره بیوگرافی محمود قربانی بیوگرافی گوگوش بیوگرافی پوری بنایی بیوگرافی بهروز وثوقی اینستاگرام گوگوش اینستاگرام بهروز وثوقی افشاگری

تصویری


ویدئو