کنایه ابتکار: عجالتا این یکی را تحویل بگیرید!

منبع: برترین ها

3

1399/7/24

11:05


معصومه ابتکار، در توییتر، به تاثیر تحریم‌های آمریکا بر زندگی عادی مردم و همچنین مختل شدن امور اجرایی دولت اشاره کرد.

برترین‌ها: معصومه ابتکار، در توییتر، به تاثیر تحریم‌های آمریکا بر زندگی عادی مردم و همچنین مختل شدن امور اجرایی دولت اشاره کرد.

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در حساب کاربری‌اش در توییتر نوشت: «کسانی که از داخل و خارج با کلی ادعا و شوآف مدعی هستند تحریم های ظالمانه آمریکا چندان مشکلی برای مردم و دولت روحانی به وجود نیاورده عجالتا این یکی را تحویل بگیرند.»

کنایه ابتکار: عجالتا این یکی را تحویل بگیرید!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو