ستون‌هایی شگفت‌انگیز در دل آسمان!

منبع: برترین ها

9

1399/7/24

11:39


تلسکوپ فضایی هابل، تصاویری زیبا را از اجرامی ستون مانند ثبت کرده است که در یک سحابی قرار دارند.

خبرگزاری ایسنا: تلسکوپ فضایی هابل، تصاویری زیبا را از اجرامی ستون مانند ثبت کرده است که در یک سحابی قرار دارند.

ستون‌هایی شگفت‌انگیز در دل آسمان!

تلسکوپ فضایی هابل، تصاویری زیبا از ستون‌های تیره‌رنگی ثبت کرده است که در "سحابی شاه‌تخته" یا "سحابی سوراخ‌کلید" (Carina Nebula) قرار دارند. این سحابی، در صورت فلکی شاه‌تخته قرار دارد.

بادها و همچنین تشعشعات ناشی از ستارگان بزرگ در سحابی شاه‌تخته، این ساختارهای زیبا و عجیب را پدید آورده است.

ستون‌هایی شگفت‌انگیز در دل آسمان!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو