نوازندگی «دل انگیزان» توسط یک خانم روشندل

منبع: برترین ها

5

1399/7/24

12:30


خانم ارغوان حمسی از نابینایان هستند که اثر چهار مضراب " دل انگیزان " استاد پرویز مشکاتیان رو می‌نوازند.

برترین‌ها: خانم ارغوان حمسی از نابینایان هستند که اثر چهار مضراب " دل انگیزان " استاد پرویز مشکاتیان رو می‌نوازند.

نوازندگی «دل انگیزان» توسط یک خانم روشندل

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو