گلخانه های هلند ایران + عکسها

گلخانه های هلند ایران + عکسها


منبع: همگردی

7

1399/7/24

12:30


مهر/ محلات از شهرهای استان مرکزی است که به دلیل پتانسیل بالا در پرورش گیاهان زینتی به «هلند ایران»، شهر گل ها یا باغ شهر ایران زمین شهرت دارد. محلات به دلیل قرار گرفتن در دامنه کوه، دارای باغ ها و مزارع پرورش گیاهان زینتی است. محلات شهرستانی در جنوب شرقی استان مرکزی است که از شمال و شرق به دلیجان و از جنوب و جنوب غرب به خمین و استان اصفهان و از غرب به اراک منتهی می شود.

بهنام یوسفی

گلخانه های هلند ایران + عکسها

گلخانه های هلند ایران + عکسها

گلخانه های هلند ایران + عکسها

گلخانه های هلند ایران + عکسها

گلخانه های هلند ایران + عکسها

گلخانه های هلند ایران + عکسها

گلخانه های هلند ایران + عکسها

گلخانه های هلند ایران + عکسها

گلخانه های هلند ایران + عکسها

گلخانه های هلند ایران + عکسها

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو