به مناسبت روز جهانی عصای سفید

به مناسبت روز جهانی عصای سفید


منبع: برترین ها

4

1399/7/24

13:21


عبدالله پناهی روشن دلی که اکنون ۴۶ سال سن داشته و صاحب سه فرزند پسر می‌باشد روزگار خود را با مرثیه سرایی در بازار زنجان می‌گذراند.

خبرگزاری تسنیم: عبدالله پناهی روشن دلی که اکنون ۴۶ سال سن داشته و صاحب سه فرزند پسر می‌باشد روزگار خود را با مرثیه سرایی در بازار زنجان می‌گذراند.لازم به ذکر است که آقای پناهی در انجام امور شخصی خویش کمتر از دیگران کمک میگیرد و علاوه بر انجام کارهای شخصی در امور منزل نیز کمک حال همسر خود است.

 

به مناسبت روز جهانی عصای سفید

به مناسبت روز جهانی عصای سفید

به مناسبت روز جهانی عصای سفید

به مناسبت روز جهانی عصای سفید

به مناسبت روز جهانی عصای سفید

به مناسبت روز جهانی عصای سفید

به مناسبت روز جهانی عصای سفید

به مناسبت روز جهانی عصای سفید

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو