تصویری عجیب از بزرگراه تهران - چالوس

منبع: برترین ها

6

1399/7/24

13:27


نمایی از بزرگراه تهران - چالوس پس از اعمال محدودیت‌های کرونایی و مقررات منع عبور و مرور را می‌بینید.

نمایی از بزرگراه تهران - چالوس پس از اعمال محدودیت‌های کرونایی و مقررات منع عبور و مرور را می بینید. از شب گذشته جاده چالوس بسته شد و محدودیت‌های کرونایی و مقررات منع عبور و مرور در اکثر جاده های کشور اعمال شد.

تصویری عجیب از بزرگراه تهران - چالوس

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو