محبوبیت پارکور بین جوانان ایرانی + عکسها

محبوبیت پارکور بین جوانان ایرانی + عکسها


منبع: همگردی

3

1399/7/24

15:01


پارکور ورزشی آشنا میان جوانان، ورزشی که از واژه ای فرانسوی به معنای هنر جابجایی به ساده ترین شکل ممکن و با سرعت ترین حالت گرفته شده و در عین کم هزینه بودن محبوبیت بسیاری میان جوانان پیدا کرده است.

فروغ طاهرخانی

محبوبیت پارکور بین جوانان ایرانی + عکسها

محبوبیت پارکور بین جوانان ایرانی + عکسها

محبوبیت پارکور بین جوانان ایرانی + عکسها

محبوبیت پارکور بین جوانان ایرانی + عکسها

محبوبیت پارکور بین جوانان ایرانی + عکسها

محبوبیت پارکور بین جوانان ایرانی + عکسها

محبوبیت پارکور بین جوانان ایرانی + عکسها

تصویری


ویدئو