کنترل و تردد خودروها در مبادی ورودی خروجی تهران + عکس

کنترل و تردد خودروها در مبادی ورودی خروجی تهران + عکس


5

1399/7/24

16:12


پلیس راه تهران روز پنج‌شنبه در خروجی آزادراه تهران-شمال تردد خودروها را کنترل و طبق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا از خروج پلاک‌های تهران جلوگیری به عمل می آورد. در آزادراه تهران قم تردد آزاد بود.

کنترل و تردد خودروها در مبادی ورودی خروجی تهران + عکس

کنترل و تردد خودروها در مبادی ورودی خروجی تهران + عکس

کنترل و تردد خودروها در مبادی ورودی خروجی تهران + عکس

کنترل و تردد خودروها در مبادی ورودی خروجی تهران + عکس

کنترل و تردد خودروها در مبادی ورودی خروجی تهران + عکس

کنترل و تردد خودروها در مبادی ورودی خروجی تهران + عکس

کنترل و تردد خودروها در مبادی ورودی خروجی تهران + عکس

کنترل و تردد خودروها در مبادی ورودی خروجی تهران + عکس

کنترل و تردد خودروها در مبادی ورودی خروجی تهران + عکس

منبع: ایرنا

تصویری


ویدئو