باغداری به صورت خانوادگی + عکسها

باغداری به صورت خانوادگی + عکسها


منبع: همگردی

3

1399/7/24

17:31


برنا/ خانواده ای آستانه ای که نسل اندر نسل کشاورز هستند و علاوه بر تولید انواع محصولات کشاورزی در مزرعه خود 5 نوع سیب شامل گالا، گرانی، اسپیت، رد، گلدن و در کنار درختان سیب گلابی گیلاس، آلبالو و گردو پرورش داده و محصولات خود را به شهرهای اطراف صادر می کنند.

عکاس: مهران ساکی

باغداری به صورت خانوادگی + عکسها

باغداری به صورت خانوادگی + عکسها

باغداری به صورت خانوادگی + عکسها

باغداری به صورت خانوادگی + عکسها

باغداری به صورت خانوادگی + عکسها

باغداری به صورت خانوادگی + عکسها

تصویری


ویدئو