نرخ شرط بندی ۸ موسسه اول شرط بندی جهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا+عکس

7

1399/7/24

19:14


موسسه Betfair مهمترین موسسه شرط بندی آنلاین بیش ترین فاصله:

نرخ شرط بندی ۸ موسسه اول شرط بندی جهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا+عکس

 
بایدن: ۶۹ درصد ترامپ ۳۳ درصد فاصله ۳۶ درصد
 
دو موسسه Bvoda و Bwin کمترین فاصله 
 
بایدن ۶۴ درصد ترامپ ۳۷ درصد فاصله ۲۷ درصد
 

نرخ شرط بندی ۸ موسسه اول شرط بندی جهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا+عکس

تصویری


ویدئو