مقصر وضعیت قرمز کرونایی پیدا شد!

منبع: برترین ها

4

1399/7/24

20:14


همزمان با اوج‌گیری دوباره کرونا در کشور، آغاز طرح اعمال جریمه برای افراد فاقد ماسک و اعلام مبالغ این جریمه، سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در صفحه طنز شهرونگ شد.

همزمان با اوج‌گیری دوباره کرونا در کشور، آغاز طرح اعمال جریمه برای افراد فاقد ماسک و اعلام مبالغ این جریمه، سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در صفحه طنز شهرونگ شد.

مقصر وضعیت قرمز کرونایی پیدا شد!

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو