مقاومت برای ماسک زدن! + عکس

مقاومت برای ماسک زدن! + عکس


3

1399/7/24

20:17


با شیوع موج سوم کرونا و اجباری شدن استفاده از ماسک از درب منازل، اما باز هم عده‌ای از مردم هستند که به توصیه‌های بهداشتی توجهی نمی‌کنند و همچنان بدون ماسک در جامعه پرسه می‌زنند.

مقاومت برای ماسک زدن! + عکس

مقاومت برای ماسک زدن! + عکس

مقاومت برای ماسک زدن! + عکس

مقاومت برای ماسک زدن! + عکس

مقاومت برای ماسک زدن! + عکس

مقاومت برای ماسک زدن! + عکس

مقاومت برای ماسک زدن! + عکس

مقاومت برای ماسک زدن! + عکس

منبع: میزان

تصویری


ویدئو